Hvem er våre oppdragsgivere?

Våre prosjekter

Her ser du et lite utvalg av våre kunder. Vi har oppdrag for små og store selskaper i både privat og offentlig sektor. Vi tar også på oss hele prosjekter, både inhouse og hos kunde.

 

Kontakt oss

Pågående prosjekter

nav_pos_logo_CMYK_stor

NAV

NAV eller Arbeids- og velferdsforvaltningen, har om lag 19 000 medarbeidere. Av disse er om lag 14 000 ansatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og om lag 5 000 er ansatt i kommunene.

RITC leverer fullstack Java utvikler til PESYS prosjektet (pensjonstjenester). 

Hovedteknologier og verktøy er Java 11, Kafka, Docker og Prometheus.

Hdir logo

Helsedirektoratet

Utvikleren vil jobbe i team som består av systemansvarlig, funksjonelle ressurser, utviklere, testere og testleder.
Teamene er ansvarlig for videreutvikling og forvaltning av Helsedirektoratets løsninger og utvikling av nye løsninger.
RITC leverer fullstack .Net utvikler på dette oppdraget som baserer seg på .net C# framework og Core Microsoft SQL Server, Rest Api, WCF, GIT, TFS

sykehuspartner_logo

Sykehuspartner

Virksomhetsoverføre Kongsvinger fra SIHF til Ahus.
Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus med bakgrunn i fremtidig befolkningsvekst i Akershus sykehusområde, potensialet ved at Kongsvinger sykehus og Akershus universitetssykehus kan samarbeide tettere og at kommunene og brukere av Kongsvinger sykehus ønsket endringen.
RITC leverer Testledelse/ Testkoordinering på dette oppdraget.

sparebank-logo

SpareBank 1

SpareBank 1 Alliansens er et norsk banksamarbeid, etablert i 1996. Alliansen er et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene i Norge.
I forbindelse med nye prosjekter har vår kunde behov for flere full-stack utviklere innenfor område Digitalbank (Mobilbank og Nettbank).
RITC leverer fullstack Java konsulent på dette oppdraget. Teknologier brukt: Java, Javascript, React, Jetty, DDD, Bootstrap, Spring, REST, Docker

Norkart

Norkart tilbyr markedsledende løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. Vi har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon.

Teknologistacken bygger på C#/.Net og tilhørende rammeverk som ASP.Net. 

Kunden har et skarpt fokus på å forenkle, forbedre og fremfor alt automatisere det som kan automatiseres, slik at mennesker frigjøres til meningsfylt arbeid!

IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk.

Vi leverer drift og support-relaterte tjenester til IMDi via vår samarbeidspartner Kippr.

 

Telenor

Telenor har i alt om lag 33 000 ansatte i 12 land. De driver virksomhet innen blant annet mobiltelefontjenester, bredbånd og  TV-tjenester via kabel, satellitt, og fiber.

Fixed &TV IT driver egen utvikling på løsninger basert på C#/.NET.

Vi bidrar til videreutvikling og forvaltning av disse løsningene. 

 

Ruter

Ruter AS er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. I 2013 ble det foretatt 309 millioner reiser med Ruter.

RITC leverer rollen Teach Lead til Ruters Reis API prosjekt. 

Teknologistacken bygger på .NET og C#, med store krav til bred forståelse av REST, WebSErvices, SOA og andre teknologier knyttet til API-utvikling.

Sparebank 1

SpareBank 1 Alliansens er et norsk banksamarbeid, etablert i 1996. Alliansen er et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene i Norge.

RITC er på oppdrag hos Sparebank 1 Banksamarbeidet som Systemforvalter. Vi overvåker hendelser i de ulike systemene. Flere oppgraderinger og endringer kjører parallelt på flere løsninger, og konsulenten koordinerer jobben med utvikling, testing og til slutt release i QA og produksjonsmiljøet.

Tidligere prosjekter

Storebrand

Storebrand

Kundens divisjon for digitale flater har en rekke tverrfunksjonelle produktteam for de ulike forretnings- og markedsenheter.
RITC leverer fullstack Java konsulent på dette oppdraget. Teknologier brukt er javascript, angular/ react, Java backend, RESTful API`er, Spring Boot

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

RITC leverer ressurs på .net utvikling.

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er en viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene. Rådet fordeler årlig rundt ni milliarder kroner til forskning og innovasjon.

I samarbeid med IT Verket og Metier bistår RITC AS Norges forskningsråd med en konsulent for løpende oppgaver innenfor testledelse.

 

TechnipFMC

TechnipFMC er en global leder innen subsea, onshore, offshore og overflate teknologier. 


RITC bistår med fullstack SW-utvikling.

Lånekontoret Nordea

Lånekontoret er det eneste pantelånkontoret i Norge. Det er eid av Nordea Finans Norge AS.

RITC har utviklet Lånekontorets nye hjemmesider og jobber frem mot sommeren 2018 med nettbutikk og auksjons-løsning. Disse løsningene er integrert med Lånekontorets interne pantesystemer. 

RITC er totalleverandør på løsningen.

Hafslund nett

Hafslund Nett sørger for at 1,5 millioner mennesker i tre fylker har strøm i kontakten - døgnet rundt hele året. 

RITC leverer testledelse til Hafslund nett, og er med å utarbeide en teststrategi som skal brukes på tvers av alle IT prosjekter hos Hafslund nett.

Norsk Tipping


«Vi gir drømmen en sjanse». Det er Norsk Tippings visjon. Hver dag oppfyller Norsk Tipping både store og små drømmer rundt omkring i det ganske land, både for spillerne og overskuddsmottakere.

RITC leverer en erfaren utvikler innen service og integrasjon av design og utvikling, og opprettholdelse, forbedring og testing av eksisterende programvare. 

 

 

 

Telia

Telia er en del av Nordens største mobilselskap og sammen med sine partnere leder de kundene sine nærmere verden.

 RITC leverer tjenester innen systemutvikling.

espire-450

Espire

Espire er eneleverandør av et komplett apoteksystem, FarmaPro, og en sikker kommunikasjonsløsning, Norsk Apoteknett, til alle apotek og medisinutsalg i Norge. 

RITC leverer utviklingstjenester innen C# og .NET. 

nordea-logo

Nordea

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa med 
en ledende posisjon innen bedrifts og institusjonell bank virksomhet samt person- og privat bank virksomhet.

OneCall

OneCall

OneCall er i dag den raskest voksende mobiloperatøren i Norge.

Siden oppstarten har de hatt fokus på lave priser, god kundeservice og høy standard på tjenestene sine. 

bank-06

Storkunde innen bank og finans

Vi har to konsulenter hos en storkunde innen bank og finans.

Prosjektene er relatert til utvikling av kredittjenester og digitalisering.

IT-kompaniet

IT Kompaniet

IT Kompaniet leverer IT-løsninger til små-og mellomstore bedrifter, og legger vekt på å tilby løsninger som svarer til hver enkelt bedrifts behov. 

 Vi leverer infrastruktur, server -og nettverkstjenester.

Jobb hos oss

Vi ser etter folk som har et ønske om å gjøre en forskjell. Som har lyst til å bidra. Som er sterke faglig og milde personlig.

 

Les mer